< WRÓĆ

Klauzula informacyjna

Uprzejmie informujemy, iż dnia 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). W związku z wykonywaniem zadań związanych z bieżącym administrowaniem danymi, realizując obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest RHI Infrastruktura Sp z o.o. z siedzibą w Ełku, przy ul. Armii Krajowej 7B lok U6, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001034173 tel.: (87) 621-60-60, e-mail: biuro@rhinfrastruktura.pl.

 1. W spółce RHI Infrastruktura Sp. z o.o. z siedzibą w Ełku nie powołano inspektora ochrony danych osobowych w rozumieniu rozdziału IV sekcji 4 RODO.

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie zawartej przez Panią/ Pana umowy bądź wyrażonej zgody.

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zawartej przez Panią/ Pana umowy bądź realizacji działań prowadzonych na podstawie udzielonej zgody.

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla wykonania obowiązków wynikających z umowy oraz przepisów prawa, a także przez okres niezbędny dla interesów prawnych Spółki, a w okresie dłuższym, o ile taki obowiązek wynika z przepisów prawa.

 1. Odbiorcą Pani/ Pana danych osobowych będzie RHI Infrastruktura Sp. z o.o., a także podmioty współpracujące z tą Spółką, czyli inne podmioty przetwarzające oraz inni administratorzy.

 1. Posiada Pani/Pan następujące uprawnienia dotyczące Pani/Pana danych osobowych:

  1. prawo do informacji,

  2. prawo dostępu do danych osobowych,

  3. prawo do sprostowania lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,

  4. prawo do usunięcia danych osobowych tj. prawo do „bycia zapomnianym”,

  5. prawo do ograniczenia przetwarzania,

  6. prawo do bycia powiadomionym o sprostowaniu lub usunięciu danych lub o ograniczonym ich przetwarzaniu,

  7. prawo do przenoszenia danych osobowych,

  8. prawo do sprzeciwu,

  9. prawo do tego, by nie podlegać profilowaniu.

 1. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa z zakresu ochrony danych osobowych.

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych było dobrowolne.

 1. Brak podania danych będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji umowy bądź realizacji działań prowadzonych na podstawie udzielonej zgody.

 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

 1. Ma Pani/Pan prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych ze względu na szczególną Pani/Pana sytuację.

 1. Ma Pani/Pan prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.

Kontakt:
Koordynator Bezpieczeństwa Informacji, e-mail: koordynator@rutkowskidevelopment.pl

Administrator Systemu Informatycznego, e-mail: it@rutkowskidevelopment.pl

Komunikat publiczny RODO RHI

ZAWIADOMIENIE O NARUSZENIU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

RH Infrastruktura spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa informuje, iż jako administrator danych osobowych stała się ofiarą ataku zorganizowanej grupy cyberprzestępczej posługującej się oprogramowaniem typu ransomware. Według wstępnej analizy tego typu ataki hakerskie polegają przede wszystkim na zablokowaniu dostępu do znajdujących się w posiadaniu administratora baz danych, w których znajdują się dane osobowe. Jednocześnie Zarząd zapewnia, że zostały podjęte natychmiastowe kroki w celu wyeliminowania zagrożenia. Powiadomiono także organy ścigania i odpowiednie służby, w tym dokonane zostało stosowne zawiadomienie skierowane do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jako organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.

W związku z powyżej opisanym zdarzeniem istnieje ryzyko nieuprawnionego dostępu do znajdujących się w posiadaniu administratora danych osobowych.

W przypadku tego typu zdarzeń istnieje prawdopodobieństwo wykorzystania danych osobowych w następujących celach:

 • uzyskania przez osoby trzecie dostępu do danych o stanie zdrowia lub świadczeń zdrowotnych, ponieważ często dostęp do systemów rejestracji pacjenta można uzyskać telefonicznie lub przez internet potwierdzając tożsamość za pomocą numeru PESEL,

 • uzyskania przez osoby trzecie kredytu lub pożyczki w instytucjach pozabankowych np. przez Internet lub telefonicznie, ponieważ instytucje te wymagają jedynie podania podstawowych danych identyfikacyjnych bez konieczności okazywania dokumentu tożsamości,

 • uzyskania przez osoby trzecie dostępu do innych usług, serwisów lub infolinii, gdy sposobem autoryzacji (logowania) jest podanie imienia, nazwiska, numeru PESEL lub kombinacji tych danych,

 • zawarcia umowy na dostawę usługi (np. telewizja kablowa, telefon, Internet), ponieważ dostawcy tych usług nie wymagają okazywania dokumentu tożsamości,

 • skorzystania z usługi online przez nieuprawnioną osobę,

 • skorzystania z praw obywatelskich np. wykorzystanie danych do oddania głosu w głosowaniu w ramach budżetu obywatelskiego,

 • próby wyłudzenia odszkodowania z umowy ubezpieczenia,

 • ukrycia tożsamości np. przy otrzymywaniu mandatu,

 • założenia konta internetowego (np. w serwisie społecznościowym),

 • wykorzystania danych w celu wyłudzenia dodatkowych danych lub informacji (np. danych do logowania, szczegółów karty kredytowej).

W związku z potencjalnym naruszeniem danych osobowych, jako administrator zalecamy podjęcie następujących działań:

 • zastrzeżenie numeru PESEL np. poprzez stronę https://www.bezpiecznypesel.pl,

 • skorzystanie z serwisu https://www.centralnainformacja.pl w celu uzyskania informacji o rachunkach bankowych prowadzonych na Pana/Pani dane osobowe,

 • zmianę haseł do usług, serwisów lub w ramach infolinii, z jakich Państwo korzystają w sytuacji, gdy sposobem autoryzacji (logowania) jest podanie imienia, nazwiska lub numeru PESEL lub kombinacji tych danych oraz ustawienie alertów logowań do tych usług,

 • zachowanie szczególnej ostrożności przy podawaniu danych osobowych innym osobom, zwłaszcza za pośrednictwem internetu czy telefonu, ignorowanie nieoczekiwanych wiadomości od nieznanych nadawców (mailowych, SMS-owych, telefonicznych), a gdyby jakaś informacja Państwa zaniepokoiła, kontakt z nami,

 • skorzystanie z możliwości uzyskania informacji z systemu informacji kredytowej, w szczególności zarejestrowanie się na stronie Biura Informacji Kredytowej (BIK) www.bik.pl i ściągnięcie raportu na temat swoich zobowiązań kredytowych i finansowych,

 • skorzystanie z możliwości uzyskania informacji na temat Państwa zobowiązań pieniężnych
  z biur informacji gospodarczych (BIG). Wykaz biur informacji gospodarczych oraz lista stron internetowych, na których może Pan/Pani uzyskać więcej informacji, znajdują się na stronie internetowej:

https://www.gov.pl/web/rozwoj/wykaz-biur-wykonujacych-dzialalnosc-gospodarcza

Dodatkowo sugerujemy monitorowanie transakcji płatniczych (np. poprzez ustawienie powiadomień o płatności w aplikacji płatniczej).

Szczegółowe informacje na temat naruszenia mogą Państwo uzyskać pod dedykowanym numerem telefonu 535-536-383 w godz. 8:00-16:00.

Administrator danych: RH Infrastruktura spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

Komunikat publiczny RODO Hydraulika

ZAWIADOMIENIE O NARUSZENIU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Rutkowski Hydraulika spółka jawna informuje, iż jako administrator danych osobowych stała się ofiarą ataku zorganizowanej grupy cyberprzestępczej posługującej się oprogramowaniem typu ransomware. Według wstępnej analizy tego typu ataki hakerskie polegają przede wszystkim na zablokowaniu dostępu do znajdujących się w posiadaniu administratora baz danych, w których znajdują się dane osobowe. Jednocześnie Zarząd zapewnia, że zostały podjęte natychmiastowe kroki w celu wyeliminowania zagrożenia. Powiadomiono także organy ścigania i odpowiednie służby, w tym dokonane zostało stosowne zawiadomienie skierowane do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jako organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.

W związku z powyżej opisanym zdarzeniem istnieje ryzyko nieuprawnionego dostępu do znajdujących się w posiadaniu administratora danych osobowych.

W przypadku tego typu zdarzeń istnieje prawdopodobieństwo wykorzystania danych osobowych w następujących celach:

 • uzyskania przez osoby trzecie dostępu do danych o stanie zdrowia lub świadczeń zdrowotnych, ponieważ często dostęp do systemów rejestracji pacjenta można uzyskać telefonicznie lub przez internet potwierdzając tożsamość za pomocą numeru PESEL,

 • uzyskania przez osoby trzecie kredytu lub pożyczki w instytucjach pozabankowych np. przez Internet lub telefonicznie, ponieważ instytucje te wymagają jedynie podania podstawowych danych identyfikacyjnych bez konieczności okazywania dokumentu tożsamości,

 • uzyskania przez osoby trzecie dostępu do innych usług, serwisów lub infolinii, gdy sposobem autoryzacji (logowania) jest podanie imienia, nazwiska, numeru PESEL lub kombinacji tych danych,

 • zawarcia umowy na dostawę usługi (np. telewizja kablowa, telefon, Internet), ponieważ dostawcy tych usług nie wymagają okazywania dokumentu tożsamości,

 • skorzystania z usługi online przez nieuprawnioną osobę,

 • skorzystania z praw obywatelskich np. wykorzystanie danych do oddania głosu w głosowaniu w ramach budżetu obywatelskiego,

 • próby wyłudzenia odszkodowania z umowy ubezpieczenia,

 • ukrycia tożsamości np. przy otrzymywaniu mandatu,

 • założenia konta internetowego (np. w serwisie społecznościowym),

 • wykorzystania danych w celu wyłudzenia dodatkowych danych lub informacji (np. danych do logowania, szczegółów karty kredytowej).

W związku z potencjalnym naruszeniem danych osobowych, jako administrator zalecamy podjęcie następujących działań:

 • zastrzeżenie numeru PESEL np. poprzez stronę https://www.bezpiecznypesel.pl,

 • skorzystanie z serwisu https://www.centralnainformacja.pl w celu uzyskania informacji o rachunkach bankowych prowadzonych na Pana/Pani dane osobowe,

 • zmianę haseł do usług, serwisów lub w ramach infolinii, z jakich Państwo korzystają w sytuacji, gdy sposobem autoryzacji (logowania) jest podanie imienia, nazwiska lub numeru PESEL lub kombinacji tych danych oraz ustawienie alertów logowań do tych usług,

 • zachowanie szczególnej ostrożności przy podawaniu danych osobowych innym osobom, zwłaszcza za pośrednictwem internetu czy telefonu, ignorowanie nieoczekiwanych wiadomości od nieznanych nadawców (mailowych, SMS-owych, telefonicznych), a gdyby jakaś informacja Państwa zaniepokoiła, kontakt z nami,

 • skorzystanie z możliwości uzyskania informacji z systemu informacji kredytowej, w szczególności zarejestrowanie się na stronie Biura Informacji Kredytowej (BIK) www.bik.pl i ściągnięcie raportu na temat swoich zobowiązań kredytowych i finansowych,

 • skorzystanie z możliwości uzyskania informacji na temat Państwa zobowiązań pieniężnych
  z biur informacji gospodarczych (BIG). Wykaz biur informacji gospodarczych oraz lista stron internetowych, na których może Pan/Pani uzyskać więcej informacji, znajdują się na stronie internetowej:

https://www.gov.pl/web/rozwoj/wykaz-biur-wykonujacych-dzialalnosc-gospodarcza

Dodatkowo sugerujemy monitorowanie transakcji płatniczych (np. poprzez ustawienie powiadomień o płatności w aplikacji płatniczej).

Szczegółowe informacje na temat naruszenia mogą Państwo uzyskać pod dedykowanym numerem telefonu 535-536-383 w godz. 8:00-16:00.

Administrator danych: Rutkowski Hydraulika spółka jawna

Komunikat publiczny RODO RHI sp. z o.o.

ZAWIADOMIENIE O NARUSZENIU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

RH Infrastruktura spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, iż jako administrator danych osobowych stała się ofiarą ataku zorganizowanej grupy cyberprzestępczej posługującej się oprogramowaniem typu ransomware. Według wstępnej analizy tego typu ataki hakerskie polegają przede wszystkim na zablokowaniu dostępu do znajdujących się w posiadaniu administratora baz danych, w których znajdują się dane osobowe. Jednocześnie Zarząd zapewnia, że zostały podjęte natychmiastowe kroki w celu wyeliminowania zagrożenia. Powiadomiono także organy ścigania i odpowiednie służby, w tym dokonane zostało stosowne zawiadomienie skierowane do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jako organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.

W związku z powyżej opisanym zdarzeniem istnieje ryzyko nieuprawnionego dostępu do znajdujących się w posiadaniu administratora danych osobowych.

W przypadku tego typu zdarzeń istnieje prawdopodobieństwo wykorzystania danych osobowych w następujących celach:

 • uzyskania przez osoby trzecie dostępu do danych o stanie zdrowia lub świadczeń zdrowotnych, ponieważ często dostęp do systemów rejestracji pacjenta można uzyskać telefonicznie lub przez internet potwierdzając tożsamość za pomocą numeru PESEL,

 • uzyskania przez osoby trzecie kredytu lub pożyczki w instytucjach pozabankowych np. przez Internet lub telefonicznie, ponieważ instytucje te wymagają jedynie podania podstawowych danych identyfikacyjnych bez konieczności okazywania dokumentu tożsamości,

 • uzyskania przez osoby trzecie dostępu do innych usług, serwisów lub infolinii, gdy sposobem autoryzacji (logowania) jest podanie imienia, nazwiska, numeru PESEL lub kombinacji tych danych,

 • zawarcia umowy na dostawę usługi (np. telewizja kablowa, telefon, Internet), ponieważ dostawcy tych usług nie wymagają okazywania dokumentu tożsamości,

 • skorzystania z usługi online przez nieuprawnioną osobę,

 • skorzystania z praw obywatelskich np. wykorzystanie danych do oddania głosu w głosowaniu w ramach budżetu obywatelskiego,

 • próby wyłudzenia odszkodowania z umowy ubezpieczenia,

 • ukrycia tożsamości np. przy otrzymywaniu mandatu,

 • założenia konta internetowego (np. w serwisie społecznościowym),

 • wykorzystania danych w celu wyłudzenia dodatkowych danych lub informacji (np. danych do logowania, szczegółów karty kredytowej).

W związku z potencjalnym naruszeniem danych osobowych, jako administrator zalecamy podjęcie następujących działań:

 • zastrzeżenie numeru PESEL np. poprzez stronę https://www.bezpiecznypesel.pl,

 • skorzystanie z serwisu https://www.centralnainformacja.pl w celu uzyskania informacji o rachunkach bankowych prowadzonych na Pana/Pani dane osobowe,

 • zmianę haseł do usług, serwisów lub w ramach infolinii, z jakich Państwo korzystają w sytuacji, gdy sposobem autoryzacji (logowania) jest podanie imienia, nazwiska lub numeru PESEL lub kombinacji tych danych oraz ustawienie alertów logowań do tych usług,

 • zachowanie szczególnej ostrożności przy podawaniu danych osobowych innym osobom, zwłaszcza za pośrednictwem internetu czy telefonu, ignorowanie nieoczekiwanych wiadomości od nieznanych nadawców (mailowych, SMS-owych, telefonicznych), a gdyby jakaś informacja Państwa zaniepokoiła, kontakt z nami,

 • skorzystanie z możliwości uzyskania informacji z systemu informacji kredytowej, w szczególności zarejestrowanie się na stronie Biura Informacji Kredytowej (BIK) www.bik.pl i ściągnięcie raportu na temat swoich zobowiązań kredytowych i finansowych,

 • skorzystanie z możliwości uzyskania informacji na temat Państwa zobowiązań pieniężnych
  z biur informacji gospodarczych (BIG). Wykaz biur informacji gospodarczych oraz lista stron internetowych, na których może Pan/Pani uzyskać więcej informacji, znajdują się na stronie internetowej:

https://www.gov.pl/web/rozwoj/wykaz-biur-wykonujacych-dzialalnosc-gospodarcza

Dodatkowo sugerujemy monitorowanie transakcji płatniczych (np. poprzez ustawienie powiadomień o płatności w aplikacji płatniczej).

Szczegółowe informacje na temat naruszenia mogą Państwo uzyskać pod dedykowanym numerem telefonu 535-536-383 w godz. 8:00-16:00.

Administrator danych: RH Infrastruktura spółka z ograniczoną odpowiedzialnością