Budowa zamiennych ogrodów działkowych

Budowa zamiennych ogrodów działkowych w ramach zadania – Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej – etap IVA – dla zadania pn. Budowa linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ulicy Nowej Bulońskiej Północnej.
Zobacz referencję