Budowa płyty przedhangarowej

Budowa płyty przedhangarowej wraz z drogami kołowania, drogi techniczno – patrolowej oraz niezbędnej infrastruktury technicznej.
Zobacz referencję